Sigurnosni ventili

U našem Laboratoriju za ispitivanje i podešavanje sigurnosnih ventila možete ispitati svoje sigurnosne ventile u rasponu tlaka od 0 do 400 bar.

Oprema pod tlakom

Rješenjem Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja stekli status  Ovlaštenog inspekcijskog tijela, broj PP-10-2018 te smo temeljem istoga ovlašteni obavljati aktivnosti propisane i predviđene Pravilnikom  o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 75/2020).