Sigurnosni ventili

Naš Laboratorij za ispitivanje i podešavanje sigurnosnih ventila radi prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 za ispitivanje i podešavanje sigurnosnih ventila od 0 bar do 400 bara.

Oprema pod tlakom

Rješenjem Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja stekli status  Ovlaštenog inspekcijskog tijela, broj PP-10-2018 te smo temeljem istoga ovlašteni obavljati aktivnosti propisane i predviđene Pravilnikom  o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 75/2020).