Sigurnosni ventili

Naš Laboratorij za ispitivanje i podešavanje sigurnosnih ventila je akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za ispitivanje i podešavanje sigurnosnih ventila od 0 bar do 400 bara.

Tlačna oprema

Dana  20.04.2018. rješenjem Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta stekli status  Ovlaštenog inspekcijskog tijela, broj PP-10-2018 te smo temeljem istoga ovlašteni obavljati aktivnosti propisane i predviđene Pravilnikom  o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 27/2017) koji obuhvaća svu tlačnu opremu definiranu Pravilnikom o tlačnoj opremi (NN 79/2016) i Pravilnikom o jednostavnim tlačnim posudama (NN 27/2016).

Cjevovodi

Temeljem Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 27/2017) vlasnik cjevovoda (koji je bio u uporabi prije 20. listopada 2008. godine), obvezan je do ožujka 2020. godine, obaviti prvi pregled cjevovoda.