Ovlašteno inspekcijsko tijelo vrste A u području pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom

Dana  20.04.2018. rješenjem Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta stekli status Ovlaštenog inspekcijskog tijela, broj PP-10-2018 te smo temeljem istoga ovlašteni obavljati aktivnosti propisane i predviđene Pravilnikom  o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 27/2017) koji obuhvaća svu tlačnu opremu definiranu Pravilnikom o tlačnoj opremi (NN 79/2016) i Pravilnikom o jednostavnim tlačnim posudama (NN 27/2016).

U skladu sa navedenim nudimo naše usluge kao Ovlašteno inspekcijsko tijelo u području pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom čiji ste vlasnici/korisnici.

 

Akreditirani ispitni laboratorij za sigurnosne ventile

Naš laboratorij za ispitivanje i podešavanje sigurnosnih ventila je akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 za ispitivanje i podešavanje sigurnosnih ventila u području od 0 do 400 bar.

Ispitivanja i podešavanja radimo u skladu s Pravilnikom o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom NN 27/2017.