Mjerila tlaka, temperature i relativne vlažnosti


Ispitivanje i umjeravanje mjerila tlaka, temperature i relativne vlažnosti izvodimo u suradnji sa našim poslovnim partnerom – BMB Laboratorij Brcković, koji je akreditirani laboratorij za umjeravanje mjerila tlaka, temperature i relativne vlažnosti.

Prema potrebi, moguća je nabava novih mjerila tlaka, temperature i relativne vlažnosti.