Cjevovodi


Temeljem Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 27/2017) vlasnik cjevovoda (koji je bio u uporabi prije 20. listopada 2008. godine), obvezan je do ožujka 2020. godine, obaviti prvi pregled cjevovoda.

S obzirom na dugogodišnje iskustvo i stručno znanje u području tlačne opreme, pružamo sljedeće usluge:cjevovod

 • Priprema tehničke dokumentacije te ako ista ne postoji – izrada;
 • Snimanje i izmjera cjevovoda;
 • Izrada nacrta postojećih cjevovoda i izometrije cjevovoda;
 • Izrada procesnih shema izvedenog stanja;
 • Ispitivanje metodama bez razaranja:
 • Debljine stijenki cjevovoda,
 • Zavarenih spojeva,
 • Tvrdoće materijala;
 • Izrada proračuna cjevovoda u skladu s tehničkim propisima;
 • Izrada analiza opasnosti;
 • Izrada uputa za rad i održavanje;
 • Izrada natpisnih pločica s tehničkim podacima;
 • Priprema cjevovoda za ispitivanje pretlakom vode.